Brygging

Kaffebønner kan inneholde et bredt spekter av stoffer som gir smaker. Det anslås opp mot 2000 forskjellige syrer, i tillegg til andre organiske stoffer. Men kaffesmaken vil også påvirkes av temperatur, bryggetid og kverningsgrad, En vanntemperatur på 92 grader vil ekstrahere (trekke ut) færre stoffer enn 96 grader. Noen ganger vil du få ut de ekstra stoffene ved 96 grader, andre ganger ikke. Dette må testes hele tiden, for hver eneste kaffebønne er forskjellig. Dessuten vil kverningsgraden også avgjøre hvor mye av kaffebønnene som blir ekstrahert. Finkvernet kaffe brygges saktere enn grovkvernet kaffe, som gjør at den blir mer ekstrahert.

Vi har laget en oversikt over hvordan du kan lage en fantastisk kopp kaffe selv her

 

SÅ HVORDAN HOLDER VI KONTROLL PÅ ALLE DISSE VARIABLENE?

For en iskaffe er det helt avgjørende av bryggingen er gjort rikitg. Derfor tester vi hele tiden nye prosesser og baserer våre funn på Lean-metoden. Kriteriene er kun smak. Det er smak som gjelder, alt annet er uinteressant

 

KVALITET

Det som avgjør smaken på kaffen er

  • produksjonssted
  • prosessering
  • brenning
  • lagring
  • brygging

 

En velsmakende Arctic Coffee kan kun oppstå ved kvalitet i alle ledd.

Petter Sjulstad